dam-slider

Bestuursondersteuning

Met onze veelzijdige expertise zijn wij voor u een volwaardige partner waar het gaat om de inhoud! Bijvoorbeeld bij de verdere ontwikkeling van uw pensioenregeling of het laten aansluiten van uw pensioenregeling aan de steeds veranderende pensioenwetgeving.

Zowel voor de deelnemers van uw pensioenfonds, als voor de toezichthouders moet uw deskundigheid buiten kijf staan. Juist daarom heeft u een volwaardige partner nodig. Wij willen deze rol graag op ons nemen.

Met onze korte lijnen en individuele benadering beloven wij u de onmisbare schakel te zijn tussen het bestuur en de onderneming, de deelnemer, de pensioengerechtigde en de toezichthouder.

Hoe wij dit realiseren? Met een goed georganiseerd en op elkaar ingespeeld team van bestuurssecretarissen, beleidsmedewerkers, bestuursassistenten én juristen.

Onze organisatie en daarmee ons team:
■ Volgt de laatste ontwikkelingen op het werkgebied van de fondsen op de voet;
■ Informeert de besturen daarover tijdig;
■ Voorziet hen van beleidsadviezen; 
■ En zorgt voor een juiste en tijdige implementatie van genomen bestuursbesluiten.

Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie ontvangen over onze bestuursondersteuning? Wij staan u met plezier te woord, bel of mail ons gerust!

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 0523-208250
En per e-mail via: info@dionpensioenservices.nl