dam-slider

Advies werkgever

Pensioen is na het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en moet passen in uw totale arbeidsvoorwaardenbeleid. Pensioen is een complexe materie, die sterk in beweging is. Risicobeheersing speelt daarin een steeds grotere factor. Daarnaast heeft u te maken met uw eigen werkgeversbelangen, maar ook met die van uw werknemers.

DION Pensioen Services heeft alle kennis en expertise in huis om u en uw werknemers in deze materie te ondersteunen. Wij kunnen u deze ondersteuning op maat aanbieden.

Advies bij nieuwe pensioenregeling

 • De inrichting van een nieuwe pensioenregeling die voldoet aan uw wensen en budget
 • Keuze verzekeraar d.m.v. een uitgebreid marktonderzoek
 • Begeleiding aanvraagproces bij verzekeraar

Advies bij bestaande pensioenregeling

 • Is uw huidige pensioenregeling up to date? Doe de pensioen APK! Wij screenen hierbij uw pensioenregeling op een groot aantal belangrijke punten. Denk hierbij o.a. aan marktconformiteit, de (verzekerings-) kosten en de veranderende wet- en regelgeving
 • Advies bij verlenging bestaand verzekeringscontract

Pensioencommunicatie

 • Informeren werknemers bij de invoering van een nieuwe pensioenregeling en/of het wijzigen van een bestaande pensioenregeling
 • Individueel pensioengesprek met een nieuwe werknemer
 • Kortom: wij zorgen ervoor dat u als werkgever altijd voldoet aan de wettelijke communicatieverplichting die (het wijzigen van) een pensioenregeling met zich meebrengen.

Beheren pensioenregeling

 • Administratieve verwerking mutaties richting verzekeraar (via digitaal portal)
 • Afstemming op uw totale arbeidsvoorwaardenpakket (o.a. inhouding juiste werknemersbijdrage)
 • Vraagbaak voor werknemer en P&O (nieuwe werknemer, salarismutatie, huwelijk, wijziging gezinssituatie, echtscheiding, waardeoverdracht)

 

DION Pensioen Services werkt nauw samen met de collega’s van DION HR Services (valt onder de DION Groep). Door deze intensieve samenwerking (onder 1 dak!) kan uw pensioenregeling efficiënt aangesloten worden op uw totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Interesse?
Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie ontvangen over het pensioenadvies waarvan wij u kunnen voorzien? Wij staan u met plezier te woord, bel of mail ons gerust!

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 0523-208250
En per e-mail via: info@dionpensioenservices.nl